Інноваційний менеджмент (2004)

11.1. Ефективність використання інновацій

Після того як інноваційний проект відібраний, починається наступний етап - використання інновацій.

Значимість визначення ефекту від реалізації інновацій зростає в умовах ринкової економіки. Не менш важлива вона і для перехідної економіки.

Залежно від враховуються результатів і витрат розрізняють наступні види ефекту (табл. П.1).

Залежно від временнбго періоду обліку результатів і витрат розрізняють показники ефекту за розрахунковий період і показники річного ефекту.Тривалість прийнятого временнбго періоду залежить від наступних чинників:

тривалості інноваційного періоду;

терміну служби об'єкта інновацій;

ступеня достовірності попередньої інформації;

вимог інвесторів.

Вище зазначено, що загальним принципом оцінки ефективності є зіставлення ефекту (результату) і витрат.них, так і в грошових величинах, і показник ефективності при цих способах вираження може виявитися різним для однієї і тієї ж ситуації. Але, головне, потрібно чітко зрозуміти: ефективність у виробництві - це завжди відношення.

У цілому проблема визначення економічного ефекту і вибору найбільш кращих варіантів реалізації інновацій вимагає, з одного боку, перевищення кінцевих результатів від їхнього використання над витратами на розробку, виготовлення і реалізацію, а з іншого боку - зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій. Особливо гостро виникає необхідність швидкої оцінки і правильного вибору варіанту на фірмах, що застосовують прискорену амортизацію, при якій терміни заміни діючих машин і обладнання на нові істотно скорочуються.

Метод обчислення ефекту (доходу) інновацій, заснований на зіставленні результатів їхнього освоєння з витратами, дозволяє приймати рішення про доцільність використання нових розробок.