Інноваційний менеджмент (2015)

Фінансово-промислові групи в Україні (2014)

Інноваційну направленість економіки супроводжують суттєві зрушення в структурах виробничого процесу.

Спостерігається поява і широке розповсюдження новітніх організаційних форм господарювання. Саме тому ФПГ володіють реальними можливостями для того, щоб реалізувати інноваційну складову інвестиційних процесів. За рахунок тимчасового вивільнення грошей в одній компанії, яка є членом ФПГ, ними можуть бути забезпечені інші компанії-учасники. Завдяки цьому фінансові капітали можливо використовувати раціональніше, з найменшими ризиками. Промислова компанія може здійснювати залучення додаткових фінансових ресурсів, завдяки яким можна реалізувати власні інвестиційні потреби, а банківська установа може здійснювати ефективне вкладення вільних грошових коштів у перспективний проект, а також отримувати доходи від впровадження інновацій в довгострокові перспективи.

Інша причина, чому роль ФПГ в Україні постійно зростає в інвестиціях – це наявність стрімкого росту витрат по їх реалізації. Така ситуація пов’язана з тим, що збільшуються витрати на закупку науково-дослідного обладнання, приладів та інструментів, підвищення заробітної плати для висококваліфікованого науково-технічного та інженерного персоналу, підготовчий етап виробництва та саме виробництво новітніх товарів, маркетингові послуги та ін. Без сумніву, необхідне стимулювання зростання інвестиційної активності та інструментів економічної політики. Для того щоб інноваційна діяльність ФПГ зростала, країна повинна підтримувати цю діяльність.

Якщо спиратись на світову практику, виділяють наступні рівні і форми підтримки:

1. Стратегія активного втручання.

2. Стратегія децентралізованого регулювання.

3. Змішана стратегія.

Промисловість в Україні сьогодні характеризується рядом проблем, що мають суттєвий вплив на інвестиційні процеси та на їх рівень ефективності. Почнемо з того, що на сьогоднішній день ситуація в макроекономіці не являється сприятливою для активної інвестиційної діяльності, оскільки наші ФПГ характеризує низька конкурентоспроможність, високий інфляційний рівень, дорожнеча кредитування, складна податкова система. Також не слід забувати те, що відсутні економічні механізми, стимулюючі впровадження довгострокових інвестицій. Вони формуються залежно від того, чи спрямована державна політика на вихід із інвестиційної кризи. Треба підкреслити, що в формуванні економічних механізмів повинен бути зацікавлений і сам суб’єкт господарювання, оскільки інвестиційна привабливість компанії є основним чинником в інтеграції промислових та фінансових капіталів.

Компанія повинна володіти реальними конкурентними перевагами для того щоб реалізувати інвестиційний проект. Основним результатом інвестування повинна бути конкурентоспроможна продукція. Під впливом конкуренції підприємство постійно шукає та знаходить новітні продукти та послуги, поліпшує якісний рівень продукту, розширює асортимент, знижує витрати на виробництво, швидко реагує на вподобання кінцевого споживача. Разом з тим, інвестиційна конкуренція являється, так би мовити, конкурсом на краще неординарне вирішення науково-технічної, соціально-економічної чи іншої не менш важливої проблеми. Завдяки створенню фінансово-промислових груп в Україні можливо набагато краще реалізувати конкурентні переваги конкретного промислового підприємства. Така ситуація складається тому, що:

1. Промислова компанія-член ФПГ може набагато сильніше вплинути на економічні відносини, значить доступна більш успішна реалізація власних конкурентних переваг.

2. Метою реалізації інвестиційного проекту являється забезпечення економіко-соціального розвитку компанії та в загальному ФПГ. Вплив на стан інвестиційного клімату, а також рівень результативності інвестиційної діяльності значно підвищуються для компанії-учасника ФПГ.

3. Головна умова, яка забезпечує стійкий ріст промислового комплексу України – це наявність інвестиційної діяльності. Найбільша ефективність спостерігається в разі надання державної підтримки потужним бізнесовим структурам, в числі яких є ФПГ.

4. Зростання конкурентоспроможності потребує активізації інвестиційної діяльності компаній (незалежно від форми власності), а також забезпечення залучення інвестиційного ресурсу для того, щоб були реалізовані пріоритетні напрями розвитку. Цей перелік можливостей значно зростає, якщо говорити про ФПГ.

5. Основний фактор, який характеризує активізацію інвестиційної діяльності промислових підприємств – це розробка ефективних механізмів керівництва та координації інвестиційним процесом.

На даний момент в Україні діють декілька серйозних фінансово-промислових груп, серед яких можна виділити найбільш успішні: СКМ, група «Приват», ІСД, Континіум, Донецьксталь, Укрпромінвест, Енергетичний стандарт, Interpipe, Group DF, Фінанси та кредит, Смарт Груп, ТАС. Через кризу 2008-2009 років ці ФПГ достатньо сильно постраждали, оскільки тоді мав місце серйозний відтік інвестиційного капіталу з країни. Вдержатися на ногах їм допомогло тільки те, що кожна компанія, яка входила в групу, підтримувала іншу.

Ще серйозніша ситуація складається зараз, оскільки промислові регіони країни, в яких зосереджені основні підприємства вказаних ФПГ, охоплені війною. Окремі підприємства можуть збанкротувати, але ФПГ, завдяки тісним зв’язкам в групі працюють.