Інноваційний менеджмент (2015)

Фінансово-промислові групи

В сучасних економічних перехідних умовах, діючих в Росії та в Україні найкраще створювати технополіси.

Фінансово промислові групи створювати зараз також доцільно. На базі цих форм можлива реалізація великої кількості інновацій як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків.

Правда, організація фінансово промислових груп в Україні пов’язане з необхідністю внесення змін в національну економіку і пріоритетною підтримкою тих галузей, які впливають на швидкий економічний розвиток. Фінансово- промислові групи являються самостійними і самостійно розвиваються, а також включають в себе банківські структури, промислові компанії, підприємства, які займаються торгівлею, ВУЗи та науково-технічні організації.

Для того, щоб був забезпечений кінцевий результат, технологію необхідно впроваджувати в виробничий процес – необхідне створення єдиного технологічного ланцюга (ТЛ). Він формується керуючою компанією ФПГ. ТЛ утворюють наступні основні етапи:

- Формується мета (стратегія);

- Вивчається технологія;

- Підбираються підприємства-виконавці (контрагенти);

- Проектується та розробляється виробничий процес;

- Вибирається фінансове джерело;

- Здійснюється контроль результату.

Стратегічна мета роботи ТЛ - це поширення інноваційних технологій (до прикладу, випуск невеликих електронних приладів, блоків, використання яких не обмежене рамками приладобудування, і розповсюджується на легку, хімічну та інші види промисловості.
Для відбору контрагента потрібне отримання і аналіз техніко-економічної інформації про нього:

- керівний склад компанії-контрагента;

- список продуктів, які випускає компанія;

- фінансові звіти за період останніх 4-х кварталів;

- активи і пасиви компанії;

- зношеність виробничого приладдя і час, за який проходить повний технологічний цикл виробництва продукту;

- формування ціни продукту;

- зв’язки з другими компаніями.

Величезний вплив на формування ТЛ мають дані, які є результатом фінансового моніторингу, структура активів і оборотність оборотних коштів.

Фондовіддача, яка є відношенням коштів, які отримані в результаті продажу інноваційного продукту за період 1 кварталу до середньо квартальної ціни постійних активів.

Після того, як рішення по контрагенту схвалено, керуючою компанією ФПГ здійснюється укладання договору з представниками контрагента про умови його участі в ТЛ. В подальшому розробка ТЛ передбачає такі етапи:

- проектується виробнича схема;

- складається календарний план проеку;

- проектується схема фінансування;

- складається організаційний план;

- проектується та оцінюється ефективність ТЛ (підсумковий документ на першому етапі – це розробка виробничої схеми).

На другому етапі розробляється календарний план роботи ТЛ.

Третій етап відводиться під проект схеми фінансування, для того, щоб визначити напрями та обсяги платежів.