Інноваційний менеджмент (2015)

Фінансово-промислові групи світу (2014)

Особливості західноєвропейських фінансово-промислових груп охарактеризувати практично неможливо, оскільки вони здійснюють роботу в різноманітних умовах, залежно від конкретної країни.

Можливо тільки вказати ряд загальних особливостей, яків властиві переважній їх більшості.

Ми говоримо, насамперед, про те, що багато країн Старого світу об’єднані подібними історичними долями. Саме Західна Європа є батьківщиною капіталізму, який був гігантським рушієм прискорення в розвитку виробництва. ФПГ Західної Європи пройшли наддовгий шлях розвитку, при цьому поступово формуючи «нормальне» визрівання фінансових капіталів. Торгівля мала великий вплив на ріст промисловості Європи. А разом з ростом промисловості, поступово формувався і банківський сектор.
Якщо характеризувати фінансово-промислові групи світу, то, в порівнянні з японськими ФПГ і ФПГ Сполучених штатів, європейські групи характеризуються декількома особливостями:

1. Набагато старіші західноєвропейські ФПГ відрізняє високий рівень розвитку банківських капіталів. Банківські структури здавна були активними гравцями в формуванні і сучасній роботі ФПГ. До прикладу, в Об’єднаному Королівстві структурними особливостями можна назвати складні структури груп, відсутність чітко визначеного ядра, як це можна бачити в Японії, а також наявність об’ємних асоціацій, створених навколо банківських структур.

2. Розвиток ФПГ в Західній Європі супроводжувався чималим впливом політичного минулого країн і їх активна участь в господарюванні у всьому світі. До прикладу, ФПГ Об’єднаного Королівства сформувалось під впливом використання ресурсної бази колоній. Саме капітали, зароблені в колоніях стали основою формування транснаціональних фінансово-економічних імперій. Найпотужнішою із них до цих пір являється «Royal Dutch Shell» (використовується і капітал із Нідерландів). Її батьківщиною була Індонезія і саме там вона розвинулась, використовуючи багатства тогочасної колонії.

Довгостроковий рейтинг фінансово-промислових груп сформувати практично неможливо, особливо зараз, коли наслідки світової кризи 2008-2009 років ще не подолані. Саме сьогодні проходять активні процеси, в яких формуються нові групи, розпадаються або банкротують старі. Процес іде декількома шляхами:

- поглинання;

- злиття.

В результаті таких процесів, головні компанії стають власниками контрольних пакетів акцій, через об’єднання компаній при допомозі банківських структур (з їх участю та під їх контролем за процесом господарювання останніх; за рахунок брунькування від головних компаній дочірнім, для того, щоб остання стала більш самостійною (зі зберіганням контрольних пакетів акцій). В деяких випадках, особливо, якщо говорити про фінансово-промислові групи 2014 року, група може бути поділеною на декілька самостійних компаній (прикладом може бути італійський ФІАТ).

В залежності від шляху формування конкретної фінансово-промислової групи, розрізняють декілька способів і методів регулювання їх діяльності:

- координацію діяльності забезпечують за допомогою перехресного володіння пакетами акцій;

- координацію діяльності здійснює банківська установа, або інша фінансова установа;

- керівництво здійснюється головною компанією (відносини «мати» - «дочки»), що спостерігається в холдингах.

З усього написаного можуть бути визначені наступні закономірності, властиві західним ФПГ:

- в західних країнах спостерігається наявність значних національних відмінностей, щодо способів створення та регулювання діяльності ФПГ;

- моделі, в яких банківські структури являються координаторами не є еталоном, оскільки фінансування може проходити і за рахунок зовнішніх позик.

- країна через антимонопольну, інвестиційну, кредитну, податкову політику здійснює суттєвий вплив на ФПГ.