Інноваційний менеджмент (2015)

Розділ 2. Інноваційні стратегії

Інноваційною стратегією називають один із засобів, якими досягаються цілі на підприємстві.

Інноваційні стратегії відрізняє від інших засобів новизна (насамперед для конкретного підприємства), для сегменту ринку, ринку в цілому, а також для кінцевих споживачів.

Існують наступні види інноваційних стратегій:

1. Наступальна інноваційна стратегія. Вона може бути охарактеризована високими ризиками і високим рівнем ефективності.

2. Захисна (оборонна) стратегія. Цю стратегію характеризують невисокі ризики, достатньо високий рівень технічних розробок, а також певний завойований сегмент ринку.

3. Проміжна стратегія. Використовуються слабкі місця конкурентів і сильні сторони самої компанії при відсутності прямого протистояння з конкурентами.

4. Поглинаюча стратегія. Використовуються інноваційні розробки, які виконані на інших підприємствах.
5. Імітаційна стратегія. Підприємствами використовуються вироблені новинки інших компаній, трохи модернізовані та вдосконалені.

6. Розбійнича стратегія. Використовується тоді, коли принципова новинка впливає на ряд техніко-експлуатаційних параметрів виробів.

Крім того, що існують ці види інноваційних стратегій, стратегія компаній може бути спрямована на створення абсолютно нових ринків для збуту принципово нових продуктів (технологій).