Інноваційний менеджмент (2015)

Інноваційна стратегія і життєвий цикл продукту

Для того, щоб вибрати конкретну інноваційну стратегію компанії-виробника, відштовхуються від ринкових позицій підприємства і його науково-технічної політики.

В інноваційній стратегії підприємства необхідне врахування головних фаз і критичних моментів переходів одних фаз і інші, коли здійснюється життєвий цикл продукту (ЖЦП).

Життєвий цикл продукту – це період від початку виведення товару на ринок до зняття його з виробничої лінії.

При цьому необхідно урахувати те, що кожна із фаз характеризується окремою організаційною структурою інноваційного менеджменту.

Порядок переходу однієї фази в іншу в системах ЖЦП наступний:

1. Етап, на якому зароджується ідея інновації. Являється винахідницькою фазою.

2. Етап, на якому новий продукт народжується.

3. Етап, на якому затверджують запуск нового продукту.

4. Етап стабілізації потенціалу нової продукції і наближення її до визрівання. Це переломна фаза, яка в інноваційній стратегії настає після того, як товар повністю вичерпав свій потенціал.

5. Етап, на якому система починає занепадати.

6. Етап на якому товар переходить в сферу дрібної комерції (падіння).

7. Етап спаду попиту на товар.

8. Деструктуризація товару. В інноваційній стратегії рахується фінальною фазою. Система виробництва або переформатовується, або утилізується.