Інноваційний менеджмент (2015)

Циклічність інноваційної стратегії

Якщо базуватись на сучасних економічних теоріях, кожне виробниче підприємство для того щоб «вдержатись на плаву» в конкурентному середовищі, повинно постійно здійснювати роботу над трьома типами продукції – йдучої, пануючої та перспективної.

Це являється основним пунктом інноваційної стратегії компаній.
Всі покоління в складній системі проходять життєвий цикл продукту. Графічно це виглядає так:Словами циклічність інноваційної стратегії описується так:

Підприємство на відтинку часу від t0 до t3 здійснює роботу над 3-ма поколіннями продукції – А, Б, В, які заміщують один одного. В момент часу t0 компанія розпочала роботу по запровадженню товару Б. Якщо проаналізувати відтинок від t0 до t1, можна побачити, що в цей час компанія не може отримувати прибуток від збуту товару Б, оскільки він не широко відомий. Але, завдяки тому, що триває виробництво товару А, попит на який згідно інноваційної стратегії вже почав падати, але все ще знаходиться на піку, компанія отримує нормальний прибуток. В цей період товар В ще не запущений в виробництво.

На відтинку від t1 до t2 попит на товар А починає стрімко падати, в той час, як товар Б стає панівним (виходить на «пік», після чого, в кінці відтинку, попит на нього починає падати). В той же час в виробництво запускається товар В. На відтинку від t2 до tз товар А, згідно з пунктами, які диктує інноваційна стратегія, знімається з виробництва, попит на товар В зростає, а попит на товар Б поступово скорочується.