Інноваційний менеджмент (2015)

Визначення тенденцій розвитку інноваційних ідей

Середньостатистичний часовий відрізок між появою конкретної новітньої ідеї і максимальним її використанням визначається спеціальними методами.

Інноваційний менеджмент компанії повинен включати здійснення постійного моніторингу вітчизняних та світових тенденцій в науковому і технічному розвитку за напрямком діяльності компанії.
Частіше всього для аналізу великих мас наукової та технічної документації в пошуках необхідної інновації використовують наступні методики:

1. Структурно-мофологічний аналіз. Фіксується поява новітніх науково-технічних ідей.

2. Аналіз публікаційних активностей, для якого використовується моніторинг інформаційних потоків.

3. Оскільки патенти в розвинених країнах видаються тільки на ті інновації, які можна використати практично, методика базується на аналізі груп патентів.

4. Термінологічний та лексичний аналіз, що оснований на припущеннях щодо заміни термінологічних апаратів при використанні науковцями знань в інших науково-технічних областях.

5. В інноваційній стратегії може прописуватись ще один метод – показники технічних систем, оскільки кожну систему можна описати декількома показниками. Через постійний розвиток наукового і технічного прогресу спостерігається вдосконалення цих показників (технічна документація є віддзеркаленням цього вдосконалення).