Інноваційний менеджмент (2015)

Моделі вибору інноваційної стратегії

Напрямок вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства, з врахуванням технологічних ринкових позицій, які включають в себе підконтрольний сегмент ринку та динаміку його розвитку, наявність доступу до джерел фінансування та сировинних ресурсів, лідируючу позицію, чи позицію послідовника в конкурентному середовищі і т. п., можна виразити в графічному вигляді, як матрицю інноваційних стратегій:Бостонська консультативна група розробила спрощену модель вибору видів інноваційних стратегій, яка представлена на малюнку:

Темпи розвиткуРинкова доля великамала
Високі «Зірка»?
Низькі «Дійна корова»«Собака»


Цю модель розробили для того, щоб інноваційна стратегія могла бути вибрана тільки в залежності від того, яка доля ринку охоплена і які темпи розвитку галузі спостерігаються

У відповідності з даною моделлю, компанія, яка завоювала велику ринкову долю в галузі, що швидко розвивається – «Зірка», повинна бути законодавцем стратегії розвитку. Компанія, яка має велику ринкову долю в галузі, що характеризується стабільністю – «Дійна корова», навпаки, повинна вибрати стратегію обмеженого розвитку, оскільки головною їх ціллю являється утримання позиції і отримання прибутку.

Щодо компанії з малою ринковою долею в галузі, що характеризується стабільністю – «Собаки», найкраща для них стратегія – стратегія відсікання лишнього.

Якщо ж говорити про підприємства, які слабо закріпились в галузях, що швидко розвиваються, необхідно проведення додаткових аналізів, оскільки точний вибір напрямку розвитку для них невизначений.

Один з варіантів в виборі стратегічного напрямку розвитку представлений в таблиці «продукція-ринок».

Вид ринку Доля продукції,
яка продукується в даний час Нової, яка зв’язана з тією, що випускається новітньої

Наявний 90 60 30

Новий, зв’язаний з наявним 60 40 20

Новітній 30 20 10

Здійснюючи вибір необхідного стратегічного напрямку в інноваційному менеджменті, адміністрація компанії повинна використовувати ряд надважливих факторів:

- Розробка нової стратегії неможлива без використання досвіду старих стратегій, оскільки базується на них і на поточній стратегії.

- Перед тим, як рішення по стратегії буде прийнято, необхідно оцінити ризики.

- Прекрасна ідея може потерпіти фіаско, якщо запропонована не в той час.

- Власники часто здійснюють силовий вплив на стратегічні плани, запропоновані інноваційним менеджером.