Інноваційний менеджмент (2015)

Розділ 3. Управління виробничими технологіями

Якщо брати до уваги найбільш узагальнені оцінки спеціалістів в економічній галузі, в найближчому майбутньому нас чекають динамічні нововведення і зміни в усіх бізнесових сферах.

Інноваційна стратегія підприємства, як частина загальної його стратегії перестає бути тільки методом боротьби за завоювання своєї ринкової ніші і її утримання. Інноваційний менеджмент повинен бути спрямований на боротьбу «за кожен метр» в кожному напрямку (від прискорення нововведень, вибору і впровадження політичних пріоритетів до залучення кінцевого споживача в інноваційний процес та пошуку висококваліфікованого і освіченого персоналу). Зміни в стратегічному підході пов’язані з тим, що бізнес переживає період глобалізації, в результаті чого будуть з’являтись нові моделі економічного росту.