Інноваційний менеджмент (2015)

Виробничі технології

Науковим завданням технології являється виявлення основних закономірностей (фізичних та хімічних, соціальних та комерційних, політичних та економічних тощо) перетворень з одних видів в інші для того, щоб можливе було їх практичне застосування.


Технології – це процеси, пов’язані з видобутком, переробкою, транспортуванням, складуванням, збереженням, передачею прав володіння, продажем ті ін., які являються підсистемами в загальному виробничому процесі.

Найчастіше в практичному господарюванні поняття технології застосовується до конкретного застосування в тій чи іншій виробничій сфері. Саме тому, технології бувають проектними, конструкторськими, дослідницькими. Також існують технологія обробки інформації, друку грошових знаків, банківських справ, просування по кар’єрних щаблях та ін.

В інноваційному менеджменті розрізняють декілька типів виробничих технологій. Вони бувають головними (основними) і забезпечувальними (допоміжними). Постійний розвиток науки і техніки обумовлює безперервне оновлення і розвиток технологій по трьом основним напрямкам:

- перехід від циклічної (дискретної) до безперервної (потокової) технології виробничого процесу;

- запровадження замкнутого (безвідходного) технологічного процесу.

- підвищення долі науковмісних і високих технологій в загальному технологічному процесі.