Інноваційний менеджмент (2015)

Управління дослідницьким проектом

Під терміном «дослідницький проект» розуміється систематизований план досліджень, новітніх розробок та пошуку необхідної інформації, спрямованої на вирішення теоретичної та практичної частин завдань, що мають важливе значення для більшості сфер людського життя.

Дослідницький проект – це сукупність науково обґрунтованих технічних, економічних та інноваційних рішень для тої чи іншої сфери людської життєдіяльності.

На сьогоднішній день виділяють декілька основних типів науково-дослідницьких робіт:

  • Ініціативний проект. Здійснюється невеликою групою науковців, або ж одним вченим, а також не має замовників. Як правило, на реалізацію ідеї відводиться від 1 до 3 років, а основний зміст складається з:
  • Фундаментальної наукової проблеми, вирішенням якої є мета проекту;
  • Конкретних завдання по вирішенню даної проблеми;
  • Класичних та інноваційних методів вирішення завдання;
  • Результатів, згідно з сучасним станом досліджень в цій галузі;
  • Порівнянням результатів з даними інших вчених та наукових груп.
  • Проект, націлений на створення баз даних та інформаційних систем;
  • Науково-видавничі праці;
  • Розробки, націлені на створення центру загального користування.


Ці види наукових проектів можуть стати основою інноваційних розробок в більшості галузей наукових знань. Варто зазначити, що більшість робіт можуть здійснюватись на ряду зі повсякденною діяльністю компаній, організацій та фірм.