Інноваційний менеджмент (2015)

Розділ 5. Експертиза інноваційних проектів

Кожна організація, спеціалісти якої займаються інноваційною діяльністю та заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, повинна здійснити його експертизу, організатором та виконавцем якої виступає Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи.

Результати експертної оцінки інноваційного проекту оформлюються у вигляді експертних висновків, з сукупності яких складається та затверджується результат експертизи в цілому. Загальна оцінка заноситься до реєстру експертизи, а також до всіх без даних, після чого результат передається замовнику з підписанням всіх необхідних документів.