Інноваційний менеджмент (2015)

Завдання та основні методи експертизи

Основним завданням експертизи являється оцінка інноваційного та науково-технічного рівня проекту, можливість його виконання та його ефективність.

На основі експертної оцінки проекту, спеціальна комісія приймає рішення щодо його доцільності, а також визначає обсяги фінансування, яке буде виділено на його реалізацію.

В більшості провідних країн світу функціюють стандартні процедури оцінювання інноваційних проектів, які передбачають надання пакету документів задля юридичного оформлення угод та договорів, а також діють форми і методи контролю за їх виконанням. Методи експертизи проектів у країнах з розвиненою ринковою економікою постійно вдосконалюються, відповідно, збільшується і кількість умов, яким має відповідати інноваційний проект.

Для здійснення експертної оцінки проектів, що фінансуються з держбюджету, використовуються декілька основних методів:

  • Описовий. Актуальний для більшості розвинених країн. Суть цього методу полягає в розгляданні потенціалу проектів. При цьому оцінюються всі ризики, побічні явища та складаються прогнози щодо актуальності проекту.
  • Порівняння положень «до» і «після». Даний метод, при оцінюванні проекту, дозволяє врахувати не лиш кількісні, а і якісні показники проекту.
  • Порівняльний метод. Полягає в порівнянні становища підприємств, що отримали фінансування від держави, а також підприємств, які не отримують його. Цей метод дозволяє перевірити актуальність фінансування короткострокових проектів.