Інноваційний менеджмент (2015)

Методи відбору оптимального варіанту інноваційного проекту

Інноваційні проекти що подаються на розгляд людям, готовим вкладати в них гроші, повинні бути проаналізовані згідно з загальноприйнятою системою показників. Крім інформаційної бази, точність проекту, а також методи визначення усіх показників повинні бути порівняні максимально точно.

Порівнянність проектів має визначатись за:
  • Обсягом виконуваних з застосуванням робіт, під час яких використовуються новітні технології, методи та обладнання;
  • Показниками якості інновацій;
  • Часом, який буде витрачено на поставлену мету;
  • Цінами, тарифами та оплатою праці.


Ціни та тарифи за різноманітними варіантами проектів повинні розраховуватись, враховуючи показники інфляції. Усі параметри інноваційних проектів повинні мати ідентичну маркетингову складову опрацювання, а також однаковий підхід до оцінювання ризиків вкладень зі сторони інвестора.

Порівняння варіантів, які надає інноваційний менеджмент, характеризується приведення до певного обсягу продукції за новим варіантом, та до однакових термінів з ідентичним рівнем якості. Варіативність заходів згідно з новими проектами являється основою інноваційного менеджменту. Крім того, менеджерам інноваційних проектів необхідно пам’ятати про мультиплікативне співвідношення, що означає, що кожен долар на прийнятті спрощеного рішення втрачається на наступних стадіях життєвого циклу цього ж рішення.