Інноваційний менеджмент (2015)

Показники прибутковості інноваційного проекту

Відбір інноваційних розробок повинен здійснюватись з урахуванням чинника інфляції (підвищення загального рівня цін).

В основному, в економіці цей чинник вимірюється індексом зміни цін чи рівнем інфляції. Зміна цін характеризується їх співвідношенням, тоді як рівень інфляції описується відсотком загального підвищення вартості товарів.

Розглядаючи ролі відсоткових ставок та прийняття рішень щодо інноваційних рішень, навпротязі багатьох років передбачалась відсутність рівня інфляції, однак, на фоні економічних криз, номінальна та реальна процентні ставки по проектам значно різняться. Більшість інвесторів, при ухваленні рішень по інноваційним проектам, керуються загальним правилом: інновації мають здійснюватись, коли очікуваний рівень доходу на капітал має бути не нижчим за ринкову ставку відсотків за позиками. Саме так вираховується рентабельність інноваційного проекту.

Крім того, розрізняють декілька інших показників для оцінки доходу при відборі інноваційних розробок, серед яких:
  • термін період окупності інноваційного проекту;
  • внутрішня норма прибутковості;
  • його рентабельність.


У розвинутих країнах оцінка проектів розраховується за відношенням доходів до витрат від інвестора. Цей показник отримав назву «Індекс прибутковості» і досить поширений серед менеджерів інноваційних проектів в США.