Інноваційний менеджмент (2015)

Основні показники загальної економічної ефективності інновацій

Основні показники загальної економічної ефективності інноваційДля того, щоб оцінити загальну економічну ефективність інновацій потрібно скористатись системою визначення:

- індекс рентабельності;
- інтегральний ефект;
- час окупності.

Різницею визначених обчислень та всіх вкладених витрат являється інтегральний ефект. Залежно від того, які умови, дане визначення бути змінним. Таким чином, визначеним ефектом повинно бути та вартість, яка виведена за допомогою сучасних методів. Індексом рентабельності являється основне вкладення всіх доходів до всіх витрат, які приведені на конкретну дату. Закордоном використані норми, як привило, використовують як перший крок при головному аналізі вкладених інвестицій. Для більш точного аналізу вибираються сучасні проекти, які мають 15-25% ER. Те що буде одержано вкінці треба порівняти з нормою рентабельності. Таке рішення може бути розглянуте тільки тоді, якщо значення ER значно менше за те, яке вимагає інвестор. Якщо даний проект в повному обсязі фінансується місцевим банком, то в цьому випадку ER значення відповідає за верхню межу того рівня, який являється допустимим. В тому випадку, якщо фінансування поступає з інших джерел, нижня межа відповідає тій ціні, яку можна розрахувати після оцінки виплат за використані капітали.