Інноваційний менеджмент (2015)

Ефект від виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок

Ліцензійна торгівля – це можливість підприємства вийти на новий рівень своєї діяльності, а саме працювати не тільки на вітчизняному, а і на міжнародному ринку. Саме завдяки ліцензійній торгівлі відбувається передача послуг, розробок, знань і технологій, як на території своєї держави, так і на міжнародному рівні.

Ліцензійна торгівля в Україні почала застосовуватися зовсім недавно, але завдяки своїй ефективності, широко використовується в зовнішній торгівлі. Високі прибутки від продажів результатів інтелектуальної власності вплинула на швидкий розвиток таких операцій.

Для продажу ліцензій великі фірми створюють спеціальні відділи, які займаються ліцензуванням, а політику щодо здійснення таких операцій визначає керівництво підприємства. Фірми, які не займаються дослідницькою роботою у великих обсягах, зазвичай використовують посередників.
Для здійснення комплексної передачі винаходів і ноу-хау, укладаються спеціальні ліцензійні угоди, відповідно до яких може здійснюватись і передача устаткування для ліцензійного виробництва. За останній час термін дії таких угод значно скоротився. Це пов'язано з тим, що обладнання швидко старіє і стає невигідним його використання.
Інноваційна технологія – це основний товар на світовому ринку, який приносить високий прибуток, але разом з тим дуже швидко старіє і втрачає свою актуальність.