Інноваційний менеджмент (2015)

Загальнодержавне значення інновацій для економіки та національної безпеки держави

Для вирішення важливих питань і завдань на практиці в народному господарстві, політичній чи соціально – культурній сфері треба розробити план досліджень, який називається дослідницьким проектом.

В ньому чітко обґрунтовуються інноваційні рішення, що мають економічний чи інший характер.

Інноваційний менеджмент передбачає наступні типи проектів:


1. Ініціативний проект.
2. Видавничий проект.
3. Проект, за допомогою якого створюється центр колективного користування.

Типи проектів, що наведені вище, складають окремі групи в різних галузях. Саме інновації в цих галузях і є основною роботою, на яку вони спрямовані.
Досить важливим вважається і процес, завдяки якому створюється новий виріб на підприємстві. В ньому активно беруть участь проектні інститути, що здійснюють технологічну, конструкторську, дослідну, розрахункову та іншу важливу роботу, яку передбачає підготовчий етап.

На жаль, економічна ситуація в країнах СНД не дає можливості за короткий термін перейти до більш ефективних схем підготовки для виробництва нової техніки. На практиці використовуються ще досить застарілі і громіздкі схеми. Тому шлях виробництва нової продукції є дуже довгим і складним, а без інноваційних процесів розвиток підприємства практично неможливий.