Інноваційний менеджмент (2015)

Державне регулювання міжнародних зв'язків в інноваційній сфері

За допомогою спеціально визначених механізмів держава регулює міжнародні зв'язки в інноваційній сфері.

За якими принципами здійснюється таке регулювання? Перш за все, це вигода для всіх сторін, відсутність дискримінації, рівна технологічна залежність учасників таких відносин. Така інноваційна політика здійснюється за допомогою прямих (державне фінансування, створення спецфондів тощо) і непрямих методів (пільги при наданні кредитів, зменшення оподаткування, квоти тощо).

Основні інструменти, які застосовує держава для регулювання міжнародних зв'язків.1. Обмін кадрами.
2. Науково-технічна інформація, яка підключається до світових систем.
3. Введення міжнародних стандартів.
4. Підтримка та надання консультацій та інформації учасникам.
5. Стимулювання іноземних інвестицій.
6. Застосування науково-технічної літератури, що використовується закордонними фахівцями.
7. Заходи по запобіганню витоку з держави важливих науково-технічних розробок.
Політика держави, що спрямована на підтримку інновацій, сприяє підвищенню конкурентної спроможності на міжнародному ринку і кваліфікації кадрів, а відповідно – і рівень життя населення.
← prev content next →