Мотивація і оцінка персоналу (2002)

Список використаної літератури

Абрамов В. М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса: Вид-во ОКФА, 1995.

Андрєєв В. І. Саморозвиток менеджера. - М.: Економіка, 1994.

Ансофф І. Стратегічне управління: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989.

Аугустінавічуте А. Дуальна природа людини. - К.: Соціонічний технології, 1992.

Афонін А. А. Основи мотивації праці: організаційно-економічний аспект. - К.: МЗУУП, 1994.

Ахмеджанов Е. Р. Психологічні тести "Лист". - М.: Вятка, 1996.

Брукер Дж. Психологія пізнання. За межею безпосередньої інформації. - М.: Прогресс, 1997.

Буева Л. П. Ставлення в соціумі. - М.: Наука, 1995.

Букель А. В., Бойко А. Г. Соционика: тайна людських відносин та біоенергетика. - К.: Соборна Україна, 1992.

Веснин В. Р. Основи менеджменту: Учеб. посібник в схемах. - 2-е изд. - М.: ТРІАДА, 1996.

Виханский О. С, Наумов А. И. Практикум по курсу "Менеджмент". - М.: Гардарика, 1999.

Вудкок М., Френсис Д. розкутий менеджер: Пер. з англ. - М.: Справа, 1994.

Гончаров В. В. Найважливіші поняття та концепції в сучасному управлінні. - М.: ИНФРА-М, 1998.

Гошко А. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування. --

К.: Вид-во УАФУ, 1998.

Гроув Е. Високоефективний менеджмент: Пер. з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.

Гуленко В. В., Молодцов А. В. Введение в соціоніку: Метод. рекомендації. - К.: ВЗУУП, 1991.

Гуленко В. В., Молодцов А. В. Соціоніка для керівника. - К.:

ВЗУУП, 1991.

Десслер Г. Управління персоналом. - М.: Бином, 1997.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1998.

Дмитренко Г. А. Цільовий підхід до управління процесом формування, розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного періоду. - К.: МАУП, 1995.

Друкер П. Керування, націлене на результати: Пер. з англ. - М.: Техн. шк. бізнесу, 1994.

Єгоршин А. П. Управління персоналом. - Н. Новгород: Изд-во німб,

1997.

Емельянов Ю. Н. Активне соціально-психологічне навчання. - Л., 1985.

Єропкіним А. М. Організаційна поведінка. - М.: Економіка, 1998.

Жариков Е. С. Уроки психолога для керівника. - М.: Знание, 1990. - Вип. 1, 2.

Журавльов П. В., Кулаков М. Н., Сухарев С. Ф. Світовий досвід в управлінні персоналом. - М.: ЮНИТИ, 1998.

Здутов А. А. Мотивація та оцінка персоналу в системі сучасного менеджменту / / Проблеми управління в перехідному суспільстві на порозі XXI століття: Сб. науч. тр. / Прил. к журн. "Персонал". - 1999. - № 4. - С. 156-158.

Зігерт В., Ланг Л. Керувати без конфліктів. - М.: Прогресс, 1990.

Каганець І. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціо-ніка, псіхоінформатіка. - К.; Тернопіль: Мандрівець, 1997.

Казміренко В. П. Соціальна психологія організацій. - К.: МЗУУП,

1993.

Карлоф Б., Содерберг С. Виклик лідерів: Пер. зі швед. - М.: Справа, 1996.

Кибанов А. Я. Мотиви поведінки і діяльності. - М.: Наука, 1988.

Кибанов А. Я. Управління персоналом організацій: Практикум. - М.: ИНФРА-М, 1999.

Кноррінг В. І. Мистецтво управління. - М.: Економіка, 1997.

Ковальов В. І. Мотиви поведінки і діяльності. - М.: Наука, 1988.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Красовський Ю.Д. Управління поведінкою в фірму: Ефекти та парадокси. - М., 1997.

Крегер О., Тьюсон Дж. Типи людей і бізнес: як 16 типів особистості визначають ваші успіхи на роботі: Пер. з англ. - М.: Персей-віче АСТ, 1995.

Кричевський Р. П., Дубравський Е. М. Психологія малої групи. - М.: Изд-во МГУ, 1991.

Куколева Е. М. Управління персоналом. - Донецьк: Изд-во ДГУ, 1997.

Ленд П. Менеджмент - мистецтво управляти: секрети і досвід практичного менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1995.

Леонов И. Г. Пізнай себе та інших. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998.

Лукашевич М. П. Теорія і практика самоменеджменту: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1999.

Максименко Т. М. Цільовий посадовий профіль як інструмент адаптації управлінського персоналу підприємств до результуючої діяльності в ринковому середовищі / / Теоретико-методологічні проблеми удосконалення психологічної підготовки менеджерів: Сб. науч. тр. / Прил. к журн. "Персонал". - 2000. - № 3 (8). - С. 166-168.

Максименко Т.М. Кваліметріческій метод оцінки якості праці як визначальна система мотивації управлінських працівників / / Проблеми управління в перехідному суспільстві на порозі XXI століття: Сб. науч. тр. / Прил. к журн. "Персонал". - 1999. - № 4. - С. 163-165.

Маркова А. К., Матіс Т. А., Орлов А. Б. Формування мотивації навчання. - М.: Просвещение, 1990.

Маркс К. Капитал. - М.: Політ. лит., 1969. - Т. 1: Критика політичної економії; Кн. 1: Процес виробництва капіталу.

Мартинов С.Д. Професіонали в управлінні. - Л.: Лениздат, 1991.

Маслов Е. В. Управління персоналом підприємства. - М.: ЮНИТИ, 1999.

Меньшиков Л. І. Оцінка ділових якостей управлінського персоналу. --

М.: Знание, 1975.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992.

Молл Е. Г. Керівник будівельного виробництва. - М.: Строй-издат, 1991.

Морріссі Дж. Цільове управління організацією. - М.: Сов. радіо, 1979.

Обозов Н. Н. Психологія міжособистісних відносин. - К.: Либідь,

1990.

Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психологія роботи з людьми. - 5-е изд. --

К.: МАУП, 1999.

Овчинников Б. В., Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш психологічний тип. - СПб., 1994.

Одерій Л. П. Кваліметрія вищої освіти. - К.: МАУП, 1996.

Олклок Д. Управління часом і робочим навантаженням: Пер. з англ. - М.: Справа, 1998.

Паркінсон С. Н., Рустомджі М. К. Мистецтво управління. - М.: Справа, 1997.

Попов Г. X. Оцінка працівників управління. - М.: Моск. рабочий, 1980.

Практична психологія для менеджерів / Под ред. М. К. Тутушкі-ною. - М.: ИНФРА-М, 1996.

Пронніков В. А., ладаном І.Д. Управління персоналом в Японії. - М.: Наука, 1989.

Психологія управління / Л. К. Аверченко, Г. Н. Залесов и др. - М.: ЮНИТИ, 1977.

Радченко Я. В. Керівник в системі управління виробництвом. --

М.: Знание, 1973.

Реддін В. Тести для менеджера: Пер. з фр. - М.: Справа, 1997.

Реньге В. Е., Валдовская Е. Л. Соціально-психологічні фактори формування колективу бригад на підприємствах Латвійської РСР. - Рига, 1988.

Русікова Ф. М., Антонюк В. І. Психологічні аспекти управління. - М.: Економіка, 1984.

Самигін С. І., Столяренко Л.Д. Менеджмент персоналу. - М.: Справа, 1997.

Сирота О. М., Пономаренко В. А. Мотивація праці на підприємствах: стан і шляхи розвитку. - Луганськ: Изд-во НІІТруда, 1996.

Смолкін А. М. Методи активного навчання. - М.: Висш. шк., 1991.

Соболєва В. М., Шедяков В. Е. Менеджмент в області інвестицій і персоналу. - М.: Справа, 1996.

Старобінскій Е. Е. Як управляти персоналом. - М.: Аріель, 1995.

Тарасов В. К. Персонал-технологія: добір і підготовка менеджерів. - Л., 1989.

Чідорі С. Н. Психологія управління від особистості - до команди. - Петрозаводск: Періодика, 1997.

Травин В. В., Дятлов В. А. Основи кадрового менеджменту. - М.: Справа, 1997.

Управління за результатами: Пер. з фінською. / Т. Санталайнен, Е. Воуті-лайн і др. - М.: Економіка, 1998.

Філіппов А. В. Робота з кадрами. - М.: Економіка, 1990.

Хекхаузен Дж. Мотивація і діяльність. - М.: Педагогіка, 1986.

Шарапатова Е. А. Формування комплексної мотивації персоналу на досягнення кінцевих результатів фірми / / Проблеми управління в перехідному суспільстві на порозі XXI століття: Сб. науч. тр. / Прил. к журн. "Персонал". - 1999. - № 4. - С. 172-175.

Шарк Д. Типи особистості. Юнгівські модель типології: Пер. з англ. - Воронеж: МОДЕК, 1994.

Шевандрін Н. І. Соціальна психологія в освіті. - М.: Владос, 1995.

82. Шекшня С. В. Управління персоналом сучасної організації. - М.: Владос, 1997.

83. Щокін Г. В. Практична психологія менеджменту. - К.: МЗУУП, 1994.

84. Юнг К. Емоційні психологічні типи / / Психологія емоцій /

Под ред. В. К. Вілюнеля, Ю. Б. Гіппенрейтера. - М.: Изд-во МГУ, 1984.
← prev content next →