Стратегічний кадровий менеджмент (2005)

Глава 1 Стратегічний кадровий менеджмент в системі стратегічного управління

Як навчальна дисципліна стратегічний кадровий менеджмент (СКМ) - стратегічне управління кадрами - тільки формується. Необхідність такого управління пояснюється вимогами, що пред'являються до людини в ХХ1 столітті, - розробити і реалізувати нову парадигму розвитку людства, принципово змінити ставлення до праці, до власного життя і діяльності, до навколишнього світу. Спробуємо розкрити сутність поняття "управління", зокрема стратегічного, необхідність розробки теоретичних основ СКМ, ознайомимося з моделями стратегічного управління, сформулюємо об'єкт і предмет СКМ, розглянемо поняття стратегії, що використовується в управлінні кадрами, діяльність персоналу управління, що реалізує стратегічну функцію управління організацією, а також шляхи її вдосконалення.