Стратегічний кадровий менеджмент (2005)

Глава 4 Діяльність як об'єкт стратегічного кадрового менеджменту

Діяльність - складне поняття. Як показує дійсність, теорія і практика потребують наукової обгрунтованості Цей термін, бо за його правильним розумінням стоять людські життя, майбутнє людської цивілізації. Сьогодні немає сформованої загальноприйнятої теорії діяльності, яка могла б освітити шлях практиці. Як об'єкт СКМ, діяльність (за умови правильного розуміння її суті) стає чинником суспільного прогресивного розвитку.

Розглядаючи людську діяльність як об'єкт СКМ, слід розрізняти такі її типи:

професійну (менеджер персоналу, викладач і т. д.);

за функціями управління - організаційну, керівну, управлінську;

дослідну, конструкторську, проектувальних і т. д. Не менш значимим для організації діяльності є те,

що вона існує у двох формах - процесуально-кінетичної та організаційно-статичної. Першу вважають діяльністю по суті (природі), другий бізнес план відкриття бізнес центру, по Гегелю, - "інобуття" діяльності. Управлінцю в діяльності необхідно розрізняти статичну і динамічну (процесуально-діяльну) її складові.

Підлеглі і їх діяльність - це об'єкт для діяльності керівника і керівника. Для управління використовують знання про об'єкт. Розрізняють два види знань [332]:

технічні, завжди детерміновані цілями дії (інформація про об'єкт, його пристрої, діях, адекватних досягнення мети);

наукові (інформація про закони, по яких "живуть" ідеальні, абстрактні об'єкти).

Так як об'єктом для управлінця є діяльність підлеглих, це призводить до необхідності знань про діяльність і мисленні, а в ідеалі вимагає створення науки про діяльність.