Основи кадрового менеджменту (2004)

Структура професійно значущих якостей особистості менеджера з кадрів

Для виявлення професійно значущих якостей особистості менеджера з кадрів були проведені відповідні дослідження серед керівників і фахівців кадрових служб підприємств, організацій і установ різних галузей народного господарства [18].

Вони показали, що основні підструктури професійно значущих якостей

особистості організатора кадрової роботи такі [18]:

громадянська зрілість (розвинене почуття обов'язку, відповідальність, дисциплінованість, дотримання норм моралі та іншим соціальним вимогам, контроль своєї поведінки і емоцій);

соціально-психологічна орієнтація (спрямованість на взаємодію з іншими людьми і вирішення завдань професійної діяльності в руслі соціо-номічного системи "людина - людина");

високорозвинені комунікативні якості (товариськість, відкритість, готовність до співпраці і активність у встановленні контактів, уважність до людей і турбота про них, хороша срабативаемость в колективі), а також організаторські і когнітивні здібності;

сформованість комплексу професійно необхідних знань і умінь працювати з людьми, а також навичок ефективного спілкування.

До загальних здібностей організатора кадрової роботи відносяться інтелект (з переважанням наочно-образного типу мислення), хороша пам'ять (особливо на імена і обличчя), розвинена емоційно-вольова сфера особистості (з переважанням внутрішнього локусу контролю).

У цілому професійно-кваліфікаційна модель сучасного менеджера з кадрів наведена на рис. 5, де відображені найбільш важливі особистісні якості, знання, вміння та навички керуючого персоналом.