library.if.ua

Основи кадрового менеджменту (2004)

Ділова гра Вступ на посаду начальника цеху

Мета ділової гри

Вироблення навичок аналізу й оцінки стану діяльності керівника в умовах невизначеності.

Вироблення вміння представляти себе трудовому колективу при першому знайомстві і правильно будувати розповідь про свій життєвий шлях і своєї позиції.

Вироблення вміння виділяти головні напрями своєї діяльності, визначати коло посадових осіб і обсяг управлінської інформації.

Новому начальникові цеху доводиться починати свою діяльність в умовах невизначеності. Успіх цієї діяльності залежить від того, наскільки він підготовлений аналізувати обстановку, виділяти головні напрями і приймати кваліфіковані рішення при наявному дефіциті часу, впливати на колектив для досягнення високих кінцевих результатів.

Начальник цеху активно бере участь у формуванні і розвитку колективу. Він впливає на суспільні відносини, сприяє активізації людського чинника, створення нормального психологічного клімату в колективі.

Всезростаючої обсяг впливу начальника цеху на трудовий колектив вимагає від нього вміння вчасно побачити проблему, проаналізувати її і визначити першочергові завдання, чітко усвідомити своє місце в структурі управління трудовим колективом.

Прихід молодого начальника цеху є важливою подією як для колективу, так і для нього самого. Як правило, у колективу цеху виникають питання: як зміниться обстановка в цеху? Які зміни відбудуться в повсякденному укладі трудової діяльності? Як зміняться стиль і методи керівництва?

Молодий керівник цеху також стурбований тим, як сприйме його колектив цеху, які стосунки складуться із заступниками, апаратом управління цеху і службами заводоуправління.

Вихідна інформація

Механоскладальний цех має велику номенклатуру різних виробів. У цеху чотири ділянки: механічний, верстатів з ЧПУ, слюсарний і складальний. Загальна чисельність працюючих - 250 чоловік.

Виробничі площі та технологічне обладнання дозволяють виконувати встановлені завдання. Проте останнім часом в цеху зросла плинність кадрів на механічному ділянці, має місце недокомплект наладчиків верстатів з ЧПК, почастішали випадки порушення трудової дисципліни. Порушувалися терміни ремонту і налагодження устаткування. Таке становище позначилося на результатах діяльності цеху. Так, за минулий рік цех всього двічі виконав планове завдання. За два останні роки змінилися два начальника ділянки і три майстри. У цеху відсутні змінно-добові завдання і звітність за кожну добу. (Для аналізу доцільно дати основні техніко-економічні показники цеху.)

Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри

Кожному учаснику ділової гри пропонується виконати роль начальника цеху і вирішити кілька завдань.

Завдання 1

Вашу кандидатуру висунули для участі в конкурсі на посаду начальника механоскладального цеху.

1. Як Ви уявляєте собі ситуацію, що склалася в цеху ситуацію?

2. Сформулюйте основні проблеми цеху і причини їх виникнення.

3. Розробіть пропозиції щодо фінансові показники бізнес плану докорінного поліпшення діяльності цеху.

4. Визначте послідовність реалізації пропонованих пропозицій (програму-мінімум, програму-максимум).

Завдання 2

Вас призначили на посаду начальника цеху. Перед Вами стоїть непросте завдання - познайомитися з колективом цеху. Підготуйте план свого виступу-знайомства:

1. Ваш життєвий шлях, сімейний стан, досягнення, Ваше минуле і сьогодення, улюблене заняття.

2. Що Вас спонукало погодитися обійняти посаду начальника цього цеху.

Завдання 3

1. Ваше ставлення до апарату управління та заступникам.

2. Якими Ви уявляєте собі нові обов'язки, права і повноваження? Як Ви збираєтеся делегувати права та повноваження заступникам?

Завдання 4

Перед начальником цеху в перший день його трудової діяльності на новій посаді завжди виникає безліч проблем.

1. Сформулюйте, з чого Ви почнете перший трудовий день на посаді начальника цеху.

2. Якими проблемами робите, в першу чергу?

3. З ким, на Вашу думку, необхідно зустрітися і поговорити?

4. Як і від кого слід вимагати документацію або інформацію?

Завдання 5

1. Визначте порядок роботи зі своїми заступниками.

2. Визначте порядок взаємодії з профспілками і трудовим колективом.

3. Визначте Ваші взаємини зі службами заводоуправління та колегами.

Завдання 6

Розробіть перспективний план своєї діяльності за рішенням вузлових питань і регламент власної роботи.

Підведення підсумків ділової гри

Кожен слухач має підготувати пропозиції щодо розв'язання кожної задачі:

оцінити ситуацію в цеху (завдання 1);

ясно і чітко сформулювати проблеми цеху;

^ Визначити практичні шляхи реалізації виявлених проблем; ^ провести виступ-знайомство з колективом цеху (завдання 2); ^ сформулювати стиль керівництва і роботи з апаратом управління (завдання 3, 5);

^ Скласти план першого трудового дня (задача 4);

^ Розробити і обгрунтувати план особистої роботи (завдання 6).

В обговоренні ділової гри "Вступ на посаду начальника цеху" бере участь вся група. Доцільно відпрацювати кожну задачу на основі дискусії і виробити спільні підходи.

Підсумки ділової гри підводить викладач. Слід звернути увагу на характерні недоліки при викладі відповідей на поставлені запитання, виділити основні думки. Відзначити фінансові показники бізнес плану, що вдалося слухачам дозволити у діловій грі і чого не вдалося; виділити основні точки зору щодо того, що повинні врахувати слухачі у своїй майбутній практичній роботі при підготовці до заняття нової посади. Відзначити внесок кожного учасника ділової гри у вирішення кожного завдання. Звернути увагу слухачів, що колектив цеху на перших порах діяльності нового начальника обов'язково буде порівнювати його з колишнім начальником цеху. Дії нового начальника цеху будуть сприйматися по-різному як рядовими працівниками, так і його найближчими помічниками. Необхідно надати слухачам допомогу в питаннях самоаналізу діяльності та внесення необхідних коректив у стиль керівництва.