Управління бізнесом (2004)

Глава 1 Вступ в менеджмент бізнесу

Дати визначення понять "менеджмент" і "бізнес". Коротко охарактеризувати капіталізм як економічну систему і показати основні стадії його розвитку. Розкрити еволюцію світового менеджменту та особливості його різних етапів.

Показати відмінності концепцій дориночного і ринкового підприємств. Привести початкові принципи діагностики, розробки стратегії і тактики діяльності фірми.

Показати відмінності між директором і менеджером.

Коротко охарактеризувати основні управлінські здібності. Ключові слова: менеджмент, бізнес, бізнесмен, менеджер, підприємець, капіталізм, ринок, маркетинг, фірма, діагностика, стратегія, цілі, управлінські здібності, цільові установки.