Управління бізнесом (2004)

Еволюція світового менеджменту

Вступаючи в ринкову економіку, вітчизняні менеджери і підприємці вчаться її методів у країн, що добре їх освоїли. Але при цьому потрібно розуміти, що як би не були привабливі такі методи, їх необхідно адаптувати до умов нашої дійсності. Адже менеджмент, необхідний і достатній для вітчизняного підприємства, знаходиться в зовсім іншому часовому інтервалі в порівнянні з іноземним. Щоб зрозуміти це, потрібно простежити еволюцію світового менеджменту і знайти в ній свою відправну точку.

До початку століття масове фабричне виробництво було в силах впоратися лише з випуском первотоваров - товарів, які вирішують функціональну задачу. У цей час ринок ще не насичений, ще не склався, але збільшується і кількість підприємств, і їх розміри. Потім масове виробництво досягає обсягу насичення попиту первотоваров. Ринок склався - і з'являється конкуренція, що вимагає застосування початкового менеджменту хоча б у вигляді контролю за бюджетом підприємства. Починаючи з 1930 р. ринок став відчувати кризи при одночасному збагаченні суспільства, забезпечення його товарами високої якості. У цих умовах пред'являються високі вимоги до менеджменту. Виникає потреба в маркетингу товару. З 1950 р. загальний добробут індустріальних держав штовхає промисловість в конкурентній боротьбі розпочати масовий випуск предметів розкоші. Прикладом може служити випуск ергономічної взуття, автомашин з кондиціонерами і електронікою, дизайн житла та одягу. Криза постійно підстерігає будь-яке підприємство, і тому маркетинг означає стратегічне планування всього виробництва з метою успішної реалізації його продукції. В даний час бізнесменам і менеджерам доводиться працювати у складніших умовах: ринок змінюється постійно, сигналізуючи про падіння попиту на той чи інший товар. Менеджмент та підприємництво стають мистецтвом, коли успіх стратегічного планування визначається талантом інтуїції і передбачення. Таблица 1

Этап развития менеджментаЦельХарактеристикаЗадачи
1830-1900 гг.Выпуск перво-товаров (самого необходимого)НетФормирование сознания рынка, фирм,стилей управления
1900-1930 гг.Удовлетворение потребностейПрактически не изменяетсяКонтроль за бюджетом пред­приятий
1930-1950 гг.Переход ко все­общему благо­состояниюИзменяется каждые 2-10 летМаркетинг,

долгосрочное

планирование
1950-1980 гг.Массовый вы­пуск товаров роскошиЧасто изменяетсяСтратегическое планирование
1980-2000 гг.Удовлетворение потребностей всего сообществаПостоянно изменяетсяСтратегическое управление в условиях не­определенности