Управління бізнесом (2004)

Ієрархія внутрішніх цілей фірми

1. Стратегічні цілі:

- Збільшення норми прибутку;

- Зростання обсягу продажів;

- Розширення ринкової торгівлі (наприклад, в Росії та країнах Азії).

2. Виробничо-збутові цілі:

- Продуктивність праці;

- Якість продуктів і послуг;

- Диверсифікація виробництва (наприклад, збільшення частки нових продуктів і послуг).

3. Підтримуючі цільові установки:

- Стабілізація фінансового становища;

- Раціональне використання ресурсів;

- Збільшення обсягу товарів і послуг, розширення збуту, вдосконалення управління.

Будь-яка стратегія забезпечується бюджетом, який у цьому випадку повинен бути представлений фінансовим планом фірми. Він враховує, скільки грошей потрібно, звідки вони надійдуть, хто буде їх витрачати. Звичайно, головне питання - де взяти гроші? Способи їх отримання підказує ринкова економіка за кордоном і перший її досліди в нашій країні. Створюйте малі підприємства зі швидкою оборотністю коштів. Можна продати акції під здійснення програми, орендувати обладнання, що дозволить знизити одноразові витрати. Існує і більш дієва форма добування грошей: підтримувати дефіцит товару і на цьому мати високі доходи. Але ефективніше і гуманніше - збільшувати обсяг сервісу та поліпшувати його якість, підвищувати обсяг продукції, що випускається, "продавати" кадри підприємствам під договірні роботи і ще - економити витрати.