Управління бізнесом (2004)

Десять управлінських здібностей

Планувати й організовувати виробництво і реалізацію продукції.

Приймати правильні нестандартні управлінські рішення.

Керувати колективом на рівні сучасних вимог (бути лідером).

Ефективно спілкуватися, контактувати з людьми.

Спонукати працівників до результативної діяльності, відзначати і оцінювати кожне досягнення підлеглих.

Знаходити оптимальний вихід з конфліктних ситуацій.

Бути гранично об'єктивним незалежно від особистих симпатій.

Підбирати, відбирати і навчати працівників.

Вміти підкорятися і дотримувати субординації.

Вести ділові переговори і виступати перед різною аудиторією.

Розробки менеджменту націлені на те, щоб працівники використовували весь потенціал, всі можливості для підвищення продуктивності та якості роботи, щоб зацікавити працівників у досягненні фірмою максимального прибутку. Тому головне в менеджменті - вміти працювати з людьми, добитися їхньої зацікавленості в постійному і послідовного підвищення економічних результатів діяльності організації. Рішення даного завдання є основною метою менеджменту в бізнесі.