Управління бізнесом (2004)

Джерела

Лобанов И. Д. Практический менеджмент: В 3 ч. Ч. I. Менеджер і менеджмент. - М., 1992.

Праця і соціальні питання: Зарубіжний досвід / / Експрес-інформація ВЦП. - 1991. - Вип. 4 (172).

Уроки менеджменту / / Діловий світ. - 1992. - № 132, 152, 156.

Фалмер Р. Енциклопедія сучасного управління: У 5 т.: Пер. з англ. Т. I. Основи управління. Планування як функція управління. - М., 1992.