Управління бізнесом (2004)

Джерела

Як домогтися успіху: Практичні поради діловим людям / Под ред. В. Е. Хруцкая. - М., 1991.

Никифоров Г. С., Слівкін Ю. Н. Психологія менеджменту / / Вестн. ЛГУ. - 1991. - Сер. 6. - Вип. 2.

Практика ефективної роботи керівника / Сост. Ю. С. Лімонов. - Л., 1991.

Таміла В. Формування організаційної культури економічних систем / / Проблеми теорії і практики управління. - 1995. - № 1.

Хофстеде Г. Культура б1знесу / / кур'єр ЮНЕСКО. - 1994. - Червень.