Управління бізнесом (2004)

Аналіз виробничої ситуації методом анкетування

Метод анкетування вже давно широко застосовується в практиці західних фірм і добре зарекомендував себе при проведенні різних заходів кадрової політики, розробці нових оргструктур, проведення в життя інновацій.

Одним із прикладів застосування методу анкетування з метою аналізу виробничої ситуації і вироблення на його основі стратегії діяльності може слугувати досвід фірми ZEDA в м. Вупперталі, що спеціалізується на виробництві і збуті програмного забезпечення. Новий керуючий фірми запропонував використовувати даний метод дослідження з метою аналізу існуючих проблем. Метод дозволив йому отримати інформацію, що за формальними каналами, як правило, не надходить.

Для проведення опитування 180 працівників фірми був притягнутий спеціальний інструктор. Однією з умов участі в анкетуванні була добровільність. Опитування проводилося протягом 4 днів. Слід підкреслити, що опитування - це як би перший етап роботи, на якому грунтується групова дискусія. Для її організації та проведення опитуваних ділили на групи (по 10-15 чол. За сферами діяльності). Керівник брав участь в опитуванні окремо від своїх підлеглих. Інструктор міг провести опитування чотирьох, а іноді і п'яти груп на день.

Анкетування включало два питання.

1. Наскільки значними Вам здаються зміни на

виробництві? Пропонувалися такі варіанти відповіді:

зміни дуже важливі;

необхідні часткові зміни;

зміни не є важливими.

2. В якій сфері Вашої виробничої діяльності

необхідні зміни? Пропоновані варіанти відповіді:

виробничому середовищі на робочому місці;

системі організації;

взаєминах з вищестоящим керівником;

процесі праці;

мікрокліматі в групі.

При відповіді на друге питання учасники могли підкреслити кілька варіантів відповіді. Тоді їм пропонувалося обгрунтувати той чи інший варіант. На цій основі і розгорталася дискусія, яка тривала, як правило, близько години. На завершення дискусії в сформованих групах проводилась робота, де формулювалися і уточнювалися пропозиції та побажання щодо ліквідації "вузьких місць" на виробництві. Протягом 10-20 хв проводилося обговорення, по кожному із зазначених пропозицій складався протокол, який був юридичним документом.

До інструктору, який проводив опитування, висувалися такі вимоги: відкритість, контактність, високий ступінь концентрації уваги, вміння тривалий час слухати і записувати, сприймати проблеми учасників опитування та викладати їх у письмовій формі.

Розглянутий метод аналізу виробничої ситуації - центральний елемент загальної інноваційної стратегії. Він дає відповідь на важливі для кожної фірми питання (зокрема, "Як можна залучити працівників до систематичного здійснення інновацій?"), Які зведені в загальний перелік питань "Фактори виробничого середовища".

ВИРОБНИЧА Середа

1. Чи відповідає висвітлення Вашого робочого місця основ -

вим вимогам?

2. Які шумова навантаження і вплив температур?

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Що необхідно змінити для більш повного використання знань та навичок?

Що слід змінити, щоб враховувалася більшу кількість Ваших пропозицій (маючи на увазі систему організації та взаємовідносин з керівництвом)?

Чи завжди Ваше керівництво чітко формулює завдання, цілі і ступінь Вашої участі?

Дотримується чи принцип безперервності виробничого процесу?

Які виробничі процеси можна вдосконалити (пропозиції)?

ВЗАЄМИНИ З КЕРІВНИЦТВОМ

Як Ваш керівник сприяє розвитку роботи в групах?

Що необхідно Вашому керівнику для поліпшення контакту з Вами?

Які дії з боку Вашого керівника допоможуть підвищити Вашу мотивацію?

Яке сприяння Вашого керівника необхідно Вам у вирішенні виробничих проблем?

Як здійснює керівник функції контролю?

Що необхідно зробити для того, щоб ви діяли у виробничій ситуації більш упевнено?

Як Ви оцінюєте стиль керівництва на вищих рівнях?

Які зміни необхідно здійснити в практиці прийняття рішень Вашим керівником? Чи приймає він взагалі рішення?

МІКРОКЛІМАТ У ГРУПІ, НА ПІДПРИЄМСТВІ

Як можна покращити співпрацю в групі (підрозділі)?

Яким чином можна вдосконалити комунікативні зв'язки між групами (підрозділами)?

ОРГАНІЗАЦІЯ

Як можна вдосконалити організацію виробничого процесу?

Які методи, прийоми, обладнання необхідно використовувати?

Які засоби праці планується використовувати?

Якою Вам бачиться нова організація робочого місця?

Чи достатньо інформації про інноваційну діяльність підприємства в цілому?

Які зміни необхідні в системі інформування працівників підприємства?

Який вид інформації найбільш кращий?

Чи необхідно розширювати систему підвищення кваліфікації або вона прийнятна?

Як можна вдосконалити систему підвищення кваліфікації?

Як Ви оцінюєте свої можливості підвищення кваліфікації?

Однією з переваг даного методу є оперативність підведення підсумків. Оцінка результатів опитування і представлення їх модератором, а також підготовка звіту за підсумками зажадали всього 10 днів.

Дана документація є основною для планування інноваційних заходів. Надалі визначаються терміни їх реалізації:

захід може бути реалізовано відразу;

захід із среднедостаточной перспективою реалізації (до кінця поточного року);

довгострокова реалізація (до кінця наступного року);

захід не може бути реалізоване.

Слід відзначити декілька найбільш важливих переваг розглянутого методу аналізу виробничої ситуації:

низькі витрати на проведення заходів;

швидке отримання результатів;

результати більш інформативні і якісні;

високий ступінь готовності персоналу брати участь у вирішенні виробничих проблем;

більш оперативне здійснення заходів всередині фірми;

вдосконалення процесу комунікації.