Управління бізнесом (2004)

Організаційно - правові форми підприємницької діяльності

У світовій практиці підприємницька діяльність в залежності від прав власності здійснюється в одній з трьох основних форм.

• Приватна власність - це бізнес, в якому власником і підприємцем є одна і та ж особа, яка отримує всі доходи і несе повну і необмежену відповідальність за ведення справи. Приватні підприємства працюють переважно у сфері торгівлі, послуг і ремесел. Їх перевага полягає у швидкості та гнучкості реагування на потреби ринку, а недолік - в тому, що зважаючи на особисту відповідальність вони швидко досягають межі фінансових можливостей. Тому, щоб поліпшити фінансову базу, підприємці вступають в партнерські стосунки, створюючи різні товариства і компанії.

• Партнерство (товариство, компанія) - це добровільне, офіційно зареєстроване об'єднання двох або більше осіб з метою ведення спільного бізнесу. Партнери є співвласниками спільної власності.

• Корпорація - це незалежна юридична особа, чия власність розділена на паї (є пайовий). Власники паїв - це пайовики, або акціонери. Основною характеристикою корпорації є те, що відповідальність акціонерів за зобов'язаннями фірми обмежується розмірами грошових коштів, які вони вклали в бізнес у вигляді акціонерних паїв.

У світовій практиці бізнесу використовуються змішані і "гібридні" форми організації підприємницької діяльності.

• френчайза - угода, за якою власник торгової марки або авторського права дозволяє іншій фірмі використовувати їх за умови підпорядкування певним узгодженим обмежень, включаючи плату за патент. Фірма, що надає право використовувати свою марку (френчай-зор), і фірма, яка купує це право (френчайзн), ведуть свої бізнеси самостійно.

• Спільне підприємство можуть утворити декілька фірм для здійснення проекту, якщо одній фірмі не вистачає для цього ресурсів. Іншими словами, це підприємство спільного ризику або асоціація (об'єднання) двох або більше фірм, організована з певною обмеженою метою.

• Синдикат - асоціація фірм, яка зазвичай створюється з більш вузькою метою, ніж спільне підприємство. Так, кілька банків можуть сформувати синдикат для здійснення великої позики, що кожний з банків окремо не зміг би надати.

• Кооператив - бізнес, яким спільно володіють і керують його члени.