Управління бізнесом (2004)

Види підприємств

Відповідно до форм власності у вітчизняній економіці діють підприємства таких видів:

• індивідуальні, засновані на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці;

• сімейні, засновані на власності та праці громадян - членів однієї родини, що проживають разом;

• приватні, засновані на власності окремого громадянина, з правом найму робочої сили;

• колективні, засновані на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської або релігійної організації;

• комунальні, засновані на власності державних адміністративно-територіальних одиниць;

• державні, засновані на загальнодержавній (республіканській) власності;

• спільні, засновані на об'єднанні майна різних власників (змішаній формі власності). У числі засновників спільного підприємства можуть бути юридичні особи та громадяни різних країн.

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства та чисельності його працівників (незалежно від форми власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств. До малих підприємств в Україні належать створювані і діючі підприємства: у промисловості та будівництві - чисельністю до 200 чоловік; в інших галузях виробничої сфери - до 50; в науці і науковому обслуговуванні - до 100; в галузях невиробничої сфери - до 25; в роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.