Управління бізнесом (2004)

Господарські товариства

Господарські товариства - це підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Існують такі види господарських товариств.

• Акціонерним називається господарське товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості; таке суспільство несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні та фізичні особи. Розрізняють два види акціонерного товариства: відкрите і закрите. Відкрите акціонерне суспільство - це суспільство, акції якого поширюються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі. Закрите акціонерне товариство - це товариство, акції якого розповсюджуються між його засновниками й не можуть розповсюджуватися шляхом передплати, а також купуватися і продаватися на біржі.

• Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний фонд, поділений на частки. Його учасники несуть відповідальність за боргами товариства в межах своїх вкладів.

• У товаристві з додатковою відповідальністю статутний фонд розділений на частини, його учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників розмірі. Граничний розмір відповідальності учасників вказується в установчих документах.

• Повним називають господарське товариство, учасники якого займаються підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм майном. Справи товариства ведуться відповідно до загального згодою всіх учасників.

• Командитним називається суспільство, в яке входять учасники, що несуть відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм майном, і учасники (вкладники), які несуть відповідальність в межах свого внеску у майно товариства. Справи командитного товариства має право вести тільки учасник (або учасники) з повною відповідальністю.