Управління бізнесом (2004)

Об'єднання підприємств

Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству. Існують такі форми об'єднання.

• Асоціація - договірне об'єднання підприємств, що створюється з метою координації виробничо-господарської та інших видів діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

• Корпорація - договірне об'єднання, яке характеризується поєднанням виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

• Консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети.

• Концерн - статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або від групи підприємців.

• Холдингова компанія - господарюючий суб'єкт, який володіє контрольними пакетами акцій інших (одного чи більше) господарюючих суб'єктів. Контрольний пакет акцій - це кількість акцій (пай, частка у статутному фонді), що дає право холдингової компанії фактично здійснювати контроль над господарським суб'єктом, тобто його дочірнім підприємством. Дочірнє підприємство, таким чином, являє собою господарський суб'єкт, контрольним пакетом якого володіє холдингова компанія. Об'єднання підприємств діють на основі договору або статуту, який затверджується їх підприємствами або власниками. Підприємства, що входять до складу різних об'єднань, зберігають права юридичної особи.