Управління бізнесом (2004)

Сфери діяльності підприємств

Економічна структура країн з ринковою економікою включає три основні сфери: сільське господарство, виробничу сферу, торгівлю та комунальні послуги. При цьому виробництво та зайнятість населення в умовах ринкової економіки зміщуються від сільського господарства (первинного сектора) через промисловість і ремісництво (вторинний сектор) до торгівлі, транспорту і комунальних послуг (третинний сектор).

У процесі структурних змін у сільському господарстві поряд з великими підприємствами державного сектору з'являються фермерські господарства та кооперативи. Однак здатність до виживання виявляють поки що лише найбільші з них. У виробничій сфері промислові підприємства, що виробляють засоби виробництва, не тільки надають більшість робочих місць, а й створюють в ціннісному вираженні найбільші обороти, в тому числі у зовнішній торгівлі. Разом з тим продукція малих промислових підприємств у загальному обсязі виробництва ще незначна. У сфері торгівлі та комунальних послуг функціонує найбільша кількість малих підприємств, які в порівнянні з сільськогосподарськими та промисловими "побратимами" мають більше шансів з точки зору виживання на ринку. Щодо підприємств комунальних послуг (транспортних, засобів масової інформації, кредитних установ, страхових товариств, закладів культури та відпочинку, наукових та навчальних закладів, підприємств громадського харчування, побуту, охорони здоров'я тощо) можна констатувати, що кількість і розмаїтість пропонованих ними видів послуг все зростає. При цьому виявляється важлива характерна риса, яка свідчить про те, що суспільство починає розвиватися від суспільства праці до суспільства вільного часу.