Управління бізнесом (2004)

Ліцензування підприємницької діяльності

Деякі види підприємницької діяльності можна здійснювати тільки за спеціальним дозволом - ліцензії. Ліцензія - це спеціальний документ, який видається підприємству уповноваженим державою органом і дає право на здійснення окремих видів бізнесу або на вивезення товарів за межі країни.

Для отримання ліцензії на здійснення того чи іншого виду підприємницької діяльності юридична особа або громадянин зобов'язані звернутися після проходження державної реєстрації з заявою до відповідного органу (з додатком копій установчих документів). У статуті підприємства має бути пряма вказівка на здійснення обраного виду діяльності, що ліцензується. Необхідно також сплатити ліцензійний збір.

У ліцензії зазначаються: найменування органу, що видав дану ліцензію; найменування та адресу юридичної особи; вид діяльності, на заняття якої видається ліцензія; місце здійснення ліцензованої діяльності; особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, номер реєстрації та дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії. Ліцензія підписується посадовою особою, відповідальною за її видачу, та засвідчується печаткою видав органу.

У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення певного виду діяльності видав ліцензію орган може дати розпорядження про усунення порушень. Він має право також призупинити дію ліцензії на певний термін або до усунення вказаних порушень. При повторному або грубому порушенні правил здійснення ліцензованої діяльності за рішенням видав ліцензію органу вона може бути анульована. Спори про відмову у видачі ліцензії, припинення її дії або анулювання розглядаються в судовому порядку.