Управління бізнесом (2004)

Зміст бізнес - плану

1. Огляд і короткі висновки

Мета плану.

Ваші потреби у фінансах, їх природа, для яких цілей вони необхідні.

Короткий опис бізнесу і його цільового ринкового сегменту.

Що робить Ваш бізнес несхожим на бізнес Ваших конкурентів?

Що саме повинно викликати довіру до Вашого бізнесу (звітні матеріали, кваліфікованість керівної групи і т. д.).

Витяги з основних фінансових пропозицій.

2. Компанія та галузь, в якій вона зайнята

Основні напрями та цілі діяльності компанії.

Історія компанії.

Минулі успіхи компанії.

Характеристика галузі промисловості, до якої відноситься Ваш бізнес.

3. Продукція (послуги)

Опис продукції (послуг) та їх застосування.

Відмінні якості чи унікальність продукції (послуг).

Технологія та кваліфікація, необхідні у Вашому бізнесі.

Ліцензії і патентні права.

Майбутній потенціал.

4. Ринки

Покупці.

Конкуренти (їх сильні і слабкі сторони).

Сегменти ринку.

Розмір ринку і його розширення.

Ваша оцінна частка на ринку.

Склад Вашої клієнтури.

Основні характеристики продукції (послуг) або їх унікальність.

Особливі характеристики ринку.

Вплив конкуренції.

5. Маркетинг

• Маркетингова розстановка (забезпечення конкурентоспроможності продукції або послуг) - основні характеристики продукції (послуг) у порівнянні з конкуруючими.

Цінова політика.

Торговельна політика.

Реклама і просування продукції на ринку.

Політика підтримки продукції (послуг).

Прояв інтересу з боку ймовірних покупців.

6. План і розвиток (якщо вони відповідають направленнос -

ти Вашого бізнес-плану)

Стадія розвитку.

Труднощі і ризик.

Вдосконалення продукції (послуг).

Розробка продукції (послуг) у майбутньому.

7. Виробництво та виробничі операції

Розміщення приміщень.

Обладнання.

Обсяг продукції (послуг).

Джерела постачання основних матеріалів, обладнання чи робочої сили.

Використання субпідрядників.

Природа виробничих процесів - машинне обладнання та критичні точки.

8. Менеджмент

Власники підприємств, директори та основний керівний склад.

Експертиза і звітні матеріали (детальні анкетні дані як додаток).

Винагорода керівного складу.

Короткі висновки з планування кількості персоналу та розширення штату.

Навчання, підготовка.

Консультанти, радники, менеджери.

9. Потреби у фінансуванні

Необхідні фонди і час їх отримання.

Пропоновані варіанти угод.

Очікуваний рівень відтворення.

"Шляхи виходу" на інвесторів.

10. Основні пункти фінансового плану, ступінь ризику

Основні пункти фінансового плану (обсяг продажів, прибуток, оборот капіталу, собівартість і т. д.).

Коментар до фінансового плану.

Ризик і яким чином його можна уникнути.

11. Детальний фінансовий план (поквартально на 3-5 років)

• Прибуток і збиток.

• Аналіз вкладів та рентабельності.

• Аналіз стану готівки (щомісячно протягом першого року).

• Аналіз стійкості.

• Балансовий звіт (раз на рік).

12. Найбільш часто зустрічаються пункти програм

• Технічні дані по продукції.

• Подробиці патентних документів і т. д.

• Повідомлення консультантів по продукції або ринків.

• Анкетні дані керівних працівників.

• Відомості про порядок і методі проведення опитувань та досліджень.

• Організаційна схема.

• Звіт по ревізії бухгалтерських документів.

• П. І. Б. бухгалтерів, юрисконсультів і банкірів.