Управління бізнесом (2004)

Джерела

Ліпсіц І. В. Бізнес-план: що це таке? / / Економіка і організація промислового виробництва. - 1993. - № 2.

Бізнес-план / / Менеджмент у малому бізнесі: Пер. з англ. - Сер. Small Busines Programme.