Управління бізнесом (2004)

Глава 6 Управління фірмою: генеральний менеджмент

Цілі глави:

Показати роль менеджменту в розвитку і зміцненні бізнесу.

Охарактеризувати основні функції та методи менеджменту.

Описати структуру апарату менеджменту та основні принципи його функціонування.

Розкрити етапи управлінського циклу, їх взаємозв'язок і взаємозумовленість.

Охарактеризувати основні типи менеджерів

Ключові слова:

рівні управління, функції управління, апарат менеджменту, організаційна структура, управлінський цикл, "решітка менеджменту", тип менеджера, методи управління.