Управління бізнесом (2004)

Поділ управлінської праці в бізнесі

Опишемо основні завдання менеджменту на малих підприємствах.

Загальне управління (генеральний менеджмент). Це завдання виконує сам підприємець або спеціально найнятий для цього менеджер (генеральний керівник). У його обов'язки входять планування виробничого процесу, прийняття рішень, спрямованих на реалізацію планів, а також організація виконання цих планів і контроль.

Забезпечення (матеріально-фінансовий та кадровий менеджмент). Щоб почати процес виробництва або реалізації товарів і послуг, його потрібно забезпечити робочою силою, матеріалами та засобами, а також власним і залученим капіталом.

Збереження (матеріально-технічний менеджмент). Найчастіше наявні фактори виробництва не можна використовувати негайно. Тому необхідно організувати їх зберігання, налагодити складське і транспортне обслуговування.

Виробництво (виробничий менеджмент). Керівництво підприємства прагне поєднувати фактори виробництва так, щоб домогтися економічної ефективності. Основними технологічними та економічними факторами, що впливають на форму організації виробництва, є фізичний стан і форма предмета праці, характер і конструкція застосовуваного устаткування і транспортних засобів, характер і послідовність технологічних впливів на предмет праці, складність асортименту продукції, що випускається, характер організації роботи на виробничих операціях і ін

Збут (маркетинговий менеджмент). Цілі підприємства можна досягти тільки тоді, коли матиме успіх збут продукції, товарів і послуг. За допомогою збуту повертаються кошти, вкладені в підприємство.

З огляду на невеликі розміри комерційних підприємств, структуру соціотехніческіх систем, а також необхідність економного витрачання коштів на управління, доцільно провести поділ управлінської праці на малому підприємстві таким чином: генеральний керуючий (загальне керівництво підприємством), комерційний директор (матеріально-технічне та фінансове забезпечення, зберігання і збут продукції), менеджер персоналу (забезпечення робочою силою, соціальний розвиток, безпека підприємництва, правове та документаційне обслуговування управління). При значних обсягах виробництва вводиться посада виробничого менеджера або керуючого виробництвом. В зв"язку з чим слід користуватись інструкціями.