Управління бізнесом (2004)

Типи менеджерів

Американські дослідники Роберт Блейк та Джейн Моу-тон, спостерігаючи за діяльністю менеджерів, переконалися, що вона протікає в "силовому полі" між вектором "виробництво" (націленістю на створення товарів) та вектором "людина" (націленістю на гуманне ставлення до людей). Між цими векторами існує певне протиріччя:

а) якщо прагнути всіма силами підвищити продуктивність праці, не звертаючи уваги на потреби та бажання людини, то результат буде жалюгідним;

б) якщо всю увагу приділити людині, то нічого хорошого теж не вийде.

Р. Блейк і Дж. Моутон розділили "силове поле" на дев'ять частин по кожному вектору і отримали відповідну "решітку", яка дає можливість визначити п'ять характерних типів управлінської поведінки: диктатор; демократ; песиміст; маніпулятор; організатор (рис. 6).

Укладачі "решітки менеджменту" дали відповідні характеристики типам менеджерів.

Код 9:1 характеризує стиль управління, повністю орієнтований на виробництво і приділяє мінімум уваги конкретним людям. Це жорсткий курс адміністратора, для якого результат - все, а людина - у кращому випадку виконавець, "гвинтик", по суті - ніхто. Робота в таких умовах нікому не приносить задоволення. Кожен намагається піти з-під тиску диктатора. Реакція диктатора - повсюдний контроль. Менеджер 9:1 - поганий керуючий.

Код 1:9 - тип керівника, прямо протилежний попередньому. Продуктивність праці у такого менеджера стоїть на останньому місці. На перше місце він ставить життєвий принцип "треба всюди бути самим собою". Справи у такого менеджера йдуть ніби самі по собі. Працівникам багато в чому подобається обстановка, що створюється менеджером даного типу, оскільки при такому управлінні зазвичай превалюють дії з переважно демократичним "перекосом". Але користь від цього не дуже велика.

Код 5:5 (центр "решітки"). Менеджерів даного типу задовольняють середні досягнення. Їх девіз: "Не хапати зірок з неба". Головна тактична лінія - компроміс. Характерна особливість - половинчаста зацікавленість і у виробництві, і в людях. Проявляється схильність менеджера до маніпулювання людьми.

Код 1:1 - це песиміст. Його девіз: "Не втручайся в природний хід подій". Зазвичай люди з таким поглядом на керівництво чи випадкові в менеджменті, або "спустилися з небес", тобто поставлені на посаду впливовими особами. Користь від таких людей дуже мала, їм не варто доручати.

Код 9:9 - це організатор, найбільш продуктивний тип, що враховує потреби виробництва, а також потреби та інтереси людей. Його найважливішою характеристикою є спрямованість до інновацій та націленість на постійний розвиток організації. Підприємства, де діють менеджери типу 9:9, звичайно процвітають. Провідні фірми розвинених країн докладають великі зусилля до пошуку таких людей. Можна сказати, що менеджер даного типу в сутності являє собою еталон сучасного керуючого.