Управління бізнесом (2004)

Психологічний тест

ПЕРЕВІРТЕ, ЯКИЙ ВИ КЕРІВНИК

Психологічний зміст загальної здібності до управлінської діяльності безпосередньо пов'язано з ознаками сильного керівника, до яких відноситься уміння відрізнити головне від другорядного, сконцентрувати сили на вирішальних ділянках виробництва, вийти за рамки сформованих стереотипів і т. п. Якщо сильний керівник з яких-небудь причин не має можливості реально замінити слабких або середніх підлеглих, він йде по шляху поліпшення функціональної розстановки кадрів. Він намагається не привертати слабких підлеглих до вирішення складних або важливих питань, допомагає їм розібратися в нестандартних ситуаціях. Крім зазначених ознак сильного керівника в процесі конструювання тесту були використані також інші.

Хоча тест і грунтується на певній психологічної концепції, на думку автора, його не можна вважати строго науковим, оскільки на ряд питань бажаний відповідь виводиться із загальних міркувань. Тим не менш, він може дати певну інформацію на основі самооцінки керівника. Дайте відповіді на наведені далі питання "Так" або "Ні".

Ключ для підрахунку очок

ВопросОтветВопросОтвет
"Да""Нет""Да""Нет"
110802
201910
3011010
4021102
5201201
6101302
7101420


Чи охоче Ви беретеся за управлінські завдання, що не мають типових схем рішення?

Чи важко вам відмовитися від тих прийомів управління, якими Ви користувалися, працюючи на нижчій посаді?

Чи довго ви надавали перевагу раніше очолюваному Вами підрозділу, пішовши на підвищення?

Чи прагнете ви до того, щоб виробити універсальний стиль управління, який підходить для більшості ситуацій?

Чи вмієте Ви (в основному, безпомилково) дати цілісну оцінку Вашим підлеглим (керівникам нижчого рангу), яка кваліфікувала їх як сильних або слабких керівників?

Чи легко Вам вийти за рамки симпатій або антипатій в кадрових призначеннях?

Чи вважаєте Ви, що універсального стиля управління немає і потрібно вміти поєднувати різні стилі в залежності від специфіки управлінських ситуацій?

Чи вважаєте Ви, що Вам легше уникнути конфлікту з вищим керівництвом, чим з підлеглими?

Хочеться ли Вам зламати стереотипи управління, що склалися в очолюваному Вами підрозділі?

Чи часто виявляється вірним Ваше перше інтуїтивне враження про якості людини як керівника?

Чи часто Вам доводиться пояснювати невдачі в управлінні об'єктивними несприятливими факторами (нестачею житла, перебоями в матеріально-технічному постачанні і т. п.)?

Чи часто Ви відчуваєте, що для ефективної роботи Вам не вистачає часу?

Чи вважаєте Ви, що якби мали можливість частіше бувати на об'єктах, то ефективність вашого керівництва значно підвищилась би?

Чи надаєте Ви підлеглим Вам сильним керівникам значно більше повноважень і самостійності у вирішенні питань, ніж слабким, хоча і ті й інші мають один і той самий посадовий статус?

Підрахуйте загальну кількість набраних Вами очок. Максимально можлива їх кількість - 20.

Якщо Ви набрали

від 0 до 5 балів - по складу Ви більше спеціаліст, ніж керівник, і якщо буде можливість перейти на таку посаду, як, наприклад, головний спеціаліст, головний інженер і т. п., не треба коливатися;

від 6 до 10 очок - не можна сказати, що Ви сильний керівник, але якщо в очолюваному вами колективі справи йдуть непогано, то краще не здійснювати корінних реорганізацій. Не потрібно також погоджуватися перейти в інший колектив. Вам слід більше прислухатися до думки вищих керівників і думку колективу, більше уваги приділяти кадровим і перспективним питанням, ширше використовувати колективні форми прийняття рішень, прагнути створити і зміцнити традиції в колективі;

від 11 до 15 очок - Ви ставитеся до типу "керівника-організатора", вмієте сконцентрувати сили на найбільш важливих проблемах: ефективного підбору та розстановки кадрів, розробки й узгодження оптимального (реально виконуваного) плану, матеріально-технічного постачання. Ваша сила в тому, що Ви ніколи не йдете на поводу у поточних справ, вмієте відокремлювати головне від другорядного, домагатися рішення принципових проблем, не зациклюватися на конфліктах і стягнення. Справи в очолюваному Вами підрозділі, як правило, йдуть успішно. Вам можна дати одну пораду: не запускайте поточних справ. Передоручаючи справи заступникам, час від часу контролюйте їх виконання; від 16 до 20 очок - Ви можете легко вивести підрозділ з відстаючих, але Вам важко працювати в "плинності". Ви шукаєте гострі ситуації, прагнете до перебудовам і перетворенням, орієнтуєтеся на ділову кар'єру. Володіючи необхідними управлінськими здібностями, не завжди успішно адаптуєте, тому що Вам заважає зайва категоричність в оцінках і судженнях, а також, можливо, зайва різкість у відносинах з вищестоящими керівниками.

Психологічний тест

ПОЛУЧИТСЯ ЧИ З ВАС ХОРОШИЙ МЕНЕДЖЕР *

Уявіть себе в ролі менеджера і виділіть пропозицію, яка найбільше відповідає Вашої реакції на наведені далі ситуації.

1. Якщо на роботі треба виконати неприємні функції, то я:

а) зроблю це сам;

б) доручу це як покарання того, хто ухилявся від

роботи;

в) буду довго вагатися, перш ніж просити підлеглого

зробити це;

г) попрошу кого-небудь зробити це.

2. Якщо мій начальник покритикує мене, то я:

а) турбуватимуся;

б) покажу начальнику, в чому він не правий;

в) спробую витягти з критики уроки;

г) вибачусь за свою провину.

3. Якщо працівник не справляється зі своїми обов'язками -

ми, то я:

* Сучасний бізнес: Підручник: У 2 т.: Пер. з англ. / Д. Речмен, М. Мескон, К. Боуві, Дж. Тіллі. - М.: Республіка, 1995.

а) надам йому (їй) повну можливість здійснити велику помилку;

б) перед тим, як звільнити працівника, зроблю все, щоб допомогти йому почати працювати нормально;

в) буду відкладати звільнення цього працівника як можна довше;

г) позбавлюся цього працівника як можна швидше.

4. Якщо мені підвищили зарплату не настільки, наскільки я чекав, то я:

а) цілком точно висловлю начальнику все, що думаю з цього приводу;

б) промовчу;

в) нічого не скажу, але знайду інші способи показати на -

чальника мою незадоволеність;

г) запитаю начальника, чому мені не підвищили зарплату на

велику суму.

5. Якщо підлеглий продовжує ігнорувати мої вказівки після третього попередження, то я:

а) спробую доручити йому (їй) іншу роботу;

б) буду продовжувати наполягати на своєму, поки робота не бу -

дет виконана правильно;

в) попереджу його (її), що якщо наступного разу робота не

буде виконана правильно, то ще одного разу вже не буде;

г) спробую якось по-іншому пояснити, чого я прагну.

6. Якщо начальник відкине моя хороша пропозиція, то я:

а) запитаю, чому;

б) піду і турбуватимуся;

в) спробую знову висловити його пізніше;

г) подумаю про те, як змінити форму пропозиції, щоб

добитися успіху.

7. Якщо колега покритикує мене, то я:

а) відповім йому критикою на критику;

б) стану уникати його в майбутньому;

в) спробую розібратися, чи була критика обгрунтованою;

г) буду переживати з приводу того, що цей колега не відно -

сітся до мене належним чином.

8. Якщо чиясь жарт виявиться мені незрозумілою, то я:

а) розглянути разом з усіма;

б) скажу, що це була нерозумна жарт;

в) скажу, що я не зрозумів жарту;

г) відчую себе дурнем.

9. Якщо хтось вказує на мої помилки, то я:

а) часом їх заперечую;

б) відчуваю себе провинилися;

в) відповім, що всім людям властиво помилятися;

г) починаю відчувати неприязнь до цієї людини.

10. Якщо хтось працює на мене провалить справу, то я:

а) спливли;

б) ні за що не скажу йому (їй) про це;

в) обговорю з цією людиною, як правильно виконати заду -

ня, і буду сподіватися, що наступного разу він (вона) поступить

правильно;

г) більше не доручу подібної роботи цієї людини.

11. Якби мені довелося говорити з керівником самого

високого рангу, то я:

а) не зміг би дивитися йому в очі;

б) почував би себе ніяково;

в) злегка б нервував;

г) був би радий зустрічі.

12. Якщо підлеглий попросить мене надати йому люб'язний -

ність, то я:

а) один раз виконаю прохання, а другий раз - ні;

б) відчую себе ніяково, якщо не дам Я люб'язність;

в) ніколи не стану робити ніяких люб'язностей, щоб

не створювати прецеденту;

г) завжди піду назустріч.

Ключ для підрахунку очок

Поставте по одному очку за кожен правильно вибраний Вами відповідь:

1а; 2в; 3б; 4г; 5г; 6а; 7в; 8в; 9в; 10в; 11г; 12а. Ваш потенціал менеджера вимірюється так.

Якщо Ви набрали

від 10 до 12 очок - "відмінно"; 8, 9 очок - "добре"; 6, 7 очок - "задовільно"; менше 6 очок - "погано".