Управління бізнесом (2004)

Система управління персоналом

Управління персоналом являє собою багатогранний і досить складний процес, що складається з декількох взаємопов'язаних етапів:

створення ефективної системи кадрової роботи на виробництві та механізму управління нею: відбір і підготовка кваліфікованих фахівців і менеджерів з кадрів, розробка та формування оптимальної структури служби персоналу;

вироблення фірмової кадрової політики, та основних принципів і методів стратегічного й оперативного управління персоналом;

планування людських ресурсів: розробка плану якісного задоволення потреби в кадрах;

профорієнтація, найм і добір персоналу: знання та ефективне використання всіх існуючих джерел задоволення потреби в кадрах, розробка професійних грам і методів професійного відбору;

адаптація і навчання: введення прийнятих працівників в організацію, розробка і здійснення програм професійного навчання та підвищення кваліфікації;

оцінка працівників та їх трудової діяльності: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах, розробка методик оцінки і доведення їх до працівників, проведення регулярних атестацій;

управління діловою кар'єрою: розробка і реалізація програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці менеджерів і фахівців;

управління дисципліною і плинністю персоналу: розробка структури заробітної плати та системи пільг, програм ротації і внутрішньофірмової мобільності, процедур прийому, перекладу і звільнення працівників;

організація кадрового діловодства на основі використання сучасної електронно-обчислювальної техніки.