Управління бізнесом (2004)

Професія - менеджмер персоналу

Підвищення ролі соціальної складової виробництва обумовлює появу в сфері управлінської праці нової професії - менеджера з кадрів, тобто професійного керуючого, висококваліфікованого фахівця з роботи з персоналом, проблеми підготовки і забезпечення безперервної освіти якого стали сьогодні особливо гостро.

Нові умови господарювання висувають і нові вимоги до менеджера персоналу: цілеспрямованість, масштабність, комунікативність, здатність аналізувати і вирішувати комплексні проблеми, синтезувати рішення в умовах невизначеності та обмеженості інформації, творчий початок і компетентність, організаторські здібності. Від персонал-менеджера потрібні досить глибокі знання в галузі техніки і технології конкретного виробництва, організації та мотивації праці, трудового законодавства, психології та соціології праці та управління, виробничої педагогіки, організації сучасного діловодства. Йому необхідні міцні навички ефективного спілкування з людьми, проведення різних тестів, використання інформаційно-обчислювальної техніки та ін При цьому менеджер по кадрах є головним носієм і розповсюджувачем підприємницької культури фірми, що вимагає від нього високорозвинених морально-психологічних якостей.