Управління бізнесом (2004)

Служби персоналу

У сучасних умовах найбільш важливими функціями кадрових служб є реалізація фірмової кадрової політики, розвиток персоналу, планування людських ресурсів, підбір кадрів та їх адаптація, консультування лінійних менеджерів з кадрових питань, організація оплати праці, оцінка і розстановка кадрів, організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу, вирішення соціальних завдань і правових проблем, контроль дисципліни, забезпечення здоров'я і безпеки працівників. Зазвичай структура кадрових служб включає підрозділи організації праці, найму і відбору персоналу, соціального розвитку та підготовки кадрів.

Кадрові служби західних фірм і корпорацій є досить великі підрозділи, а статус працівників з кадрів там досить високий. Наприклад, у фірмах ФРН на 130150 працівників доводиться сьогодні один співробітник кадрової служби, а в США частка таких фахівців у загальній чисельності зайнятих у 1994-1995 рр.. збільшилася з 14,6 до 15%.

На думку ряду експертів, майбутні вищі адміністратори - це вихідці із сфери управління людськими ресурсами. Так, відомий фахівець із соціального прогнозування Джон Нейсбіт заявив: "Ми пройшли через етапи, що відображають дійсно важливі моменти: спочатку інженери ставали вищими адміністративними працівниками; потім був період, коли на ці посади призначалися особи, які вийшли зі сфери маркетингу; був навіть період, коли "вгору" піднімалися юристи і фінансисти і цьому сприяла. Тепер ми просуваємося до періоду, коли фахівці з управління людськими ресурсами стануть вищими адміністративними працівниками, бо для цього склалися сприятливі умови і настав критичний момент ".

Президент Товариства з питань управління людськими ресурсами США Рональд К. Піленцо вважає, що управління персоналом може виявитися критичним фактором, що визначає успіх чи невдачу організацій, особливо в найближчі 10-20 років, у зв'язку зі значним зростанням глобальної конкуренції.