Управління бізнесом (2004)

Фірмова кадрова політика

Організація управління людськими ресурсами виробляється на основі концепції розвитку підприємства, що складається з трьох частин: виробничої, фінансово-економічної і соціальної (кадрової політики підприємства).

Кадрова політика визначає цілі, пов'язані з відношенням підприємства до зовнішнього оточення (ринок праці, взаємини з державними органами та громадськими організаціями тощо), а також до свого персоналу (участь в управлінні, стиль керівництва, професійне навчання, соціальні питання і т. д .). Кадрова політика здійснюється стратегічними й оперативними системами управління.

У завдання кадрової стратегії входять підняття престижу підприємства; дослідження атмосфери всередині фірми; аналіз потенціалу робочої сили в регіоні; узагальнення та попередження причин звільнень з роботи та ін Складовими частинами розробки кадрової стратегії підприємства є:

планування потреби в кадрах (аналіз існуючих посад, потреба в нових, якісне кадрове планування);

навчання і підвищення кваліфікації (підвищення загальноосвітнього і професійного рівня, ротація, стажування, самоосвіта, відрядження тощо);

система регулювання (цілеспрямоване керівництво, оцінка виконаної роботи, оцінка здібностей працівників, планування службового зростання, планування спадкоємності кадрів);

оплата праці (включаючи різні пільги та соціальне забезпечення).

Повсякденна реалізація кадрової стратегії, а також надання допомоги керівництву у виконанні завдань управління підприємством лежать в оперативній сфері управління кадрами. Стратегічне й оперативне управління персоналом на підприємстві здійснюють менеджери з кадрів і лінійні керівники.

Таким чином, та кадрова політика являє собою цілісну кадрову стратегію і тактику, які об'єднують різні форми роботи з персоналом, стиль її проведення в організації та плани використання робочої сили. При цьому основними є такі властивості кадрової політики підприємства:

а) зв'язок зі стратегією підприємства;

б) орієнтація на довгострокове планування;

в) значимість ролі кадрів;

г) коло взаємопов'язаних функцій і процедур по роботі

з персоналом.