Управління бізнесом (2004)

Створення АСУ "Персонал"

Одним з основних напрямків кадрового менеджменту є розробка та впровадження підсистем кадрового забезпечення

АСУП. Рішення завдань цієї підсистеми на базі інформаційно-довідкових масивів та відповідного математичного забезпечення створює передумови до оптимального планування та організації роботи з персоналом на виробництві. При цьому основним завданням є автоматизація провідних операцій із забезпечення функцій управління людськими ресурсами.

Накопичений досвід впровадження автоматизованих систем з управління кадрами показує, що розробка інформаційного забезпечення грунтується на засадах єдності складу інформаційної основи; системності та сумісності інформації за рівнем управління; уніфікації і структуризації форм обміну персональною інформацією; однорідності введення інформації при багаторазовому її використанні.