Управління бізнесом (2004)

Джерело

1. Щокін Г. В. Основи кадрового менеджменту. - К.: МАУП, 1998.